Stenar A-M

Här har vi samlat information om de stenar som används i de kreationer som säljs här på sidan. Skötselråd när det kommer till stensmycken finns under fliken skötselråd.

Samtliga stenar och kristaller har så klart fler egenskaper än de som listas här. Ofta är upplevelserna individuella – en kristall kan kännas på ett helt annat sätt än en annan av samma mineralsort, precis som samma sten kan kännas helt olika för två olika personer. Det bästa är att alltid välja vad som känns bäst för en själv.

Stenar och kristaller bör inte ses som några absoluta “botemedel” eller något som automatiskt ska lösa alla ens problem. Stenar bör ses som hjälp på vägen, ett extra stöd i den riktning man önskar att gå, något som underlättar, ger lite extra motivation och något som hjälper oss att läka oss själva.

Var inte rädd för att experimentera och prova dig fram – det finns en hel del av Moder Jords magi att hämta i stenar och kristaller.

Här följer stenarna/kristallerna i bokstavsordning A-M. (Stenarna N-Ö finns på https://kreativakristaller.se/stenar-n-o/

Agat

Agater är jordande stenar som skänker emotionell och fysisk balans. Den underlättar vår acceptans av oss själva och bygger självförtroende. Den hjälper också att se dolda omständigheter och uppmärksamma sådant som är till hinder för vårt välmående.
Stenen uppmuntrar till att tala sanning och stimulera minnet. Den är bra för alla sorters känslomässiga trauman och läker inre ilska.

Agaten är mycket effektiv vid rening på både det fysiska och känslomässiga planet. Stärker mentala funktioner eftersom stenen förbättrar koncentration och analytiska förmågor. Bra för kreativitet och inspiration.

Akvamarin

Akvamarin är en sten som ger mod, lugnar energier och minskar stress. Den framkallar tolerans för andra och övervinner fördömande. Den hjälper till att bryta gamla, självdestruktiva vanor.

Akvamarin lugnar sinnet och skärper perceptionen.Den vässar intellektet och reder ut förvirring. Den har en förmåga att frigöra kommunikation och hjälper oss att få en avslutning på olösta problem.

Akvamarin ökar intuitionen och är bra att använda vid meditation. Eftersom stenen hör halschakrat till, så hjälper den också vid alla typer av halsproblem. Håll stenen mot halsen vid rethosta, och upplev ganska omedelbar lindring.

Amazonit

Amazonit är en lugnande sten som bevarar optimal hälsa. Den kan med fördel användas som filter mot elektromagnetiska föroreningar från exempelvis mobiltelefoner.

Stenen hjälper oss att se båda sidor av ett dilemma och den balanserar maskulina och feminina energier.

Amazonit dämpar emotionella trauman, mildrar rädsla och löser upp irritation och negativa energier. Den helar och öppnar både hjärt- och halschakrat, och uppmuntrar en kärleksfull kommunikation. Den hjälper oss att stå i vår sanning och vara ärliga mot oss själva och omgivningen.

Ametist

Ametisten hjälper oss att släppa taget om oro och negativa känslor. Bär den som en skyddande amulett mot negativitet och stress. Den öppnar vårt sinne för inre stillhet, intuition och meditation.

Ametisten underlättar beslutsfattande och tillför sunt förnuft. Den stödjer nykterhet och hjälper vid alla sorters beroende och blockeringar.

Den löser upp ilska, rädsla och oro, lindrar nedstämdhet och hjälper oss att hantera förluster. Stenen gör att man känner sig mindre splittrad och mer fokuserad.

Hjälper vid sömnlöshet, lindrar huvudvärk och spänningar, minskar blåmärken och svullnader.

Angel Aura

Angel aura är kvartskristall som har behandlats med ädelmetaller under tryck och värme, så att den får den speciella regnbågsskimrande färgen. Angel aura är en kristall med hög frekvens som snabbt lyfter ett humör. Kristallen tillför glädje och hjälper oss att skifta perspektiv till ett mer optimistiskt sådant. Den underlättar kontakten med änglasfären, precis som den underlättar kontakten med våra medmänniskor genom att hjälpa att acceptera andra som de är – med fel och brister och allt.

Angel aura rensar blockeringar smidigt och tillåter oss att höja vår egen vibration. Mycket bra att ta till vid meditation och skuggarbete.

Angelit

Angelit är en symbol för den uttalade, manifesterade och kommunicerade kärleken och ljuset i världen. Den underlättar medveten kontakt med änglar och guider samtidigt som man behåller kontakten med den vardagliga verkligheten.

Angelit hjälper oss att under alla omständigheter tala sanning och bli mer empatiska och toleranta, speciellt när det gäller sådant som inte går att ändra.

Stenen lindrar psykologisk smärta och motverkar grymhet. Den omvandlar smärta till helhet och läkande. Skapar en djup känsla av frid och lugn.

Detta är en mjuk sten som inte bör ligga i vatten för länge eftersom den absorberar vatten och förvandlas till gips. Den går dock bra att rena i vatten men bör inte bli liggande.

Apatit, blå

Apatit är en sten som balanserar. Den sammanför framtiden med det förflutna, bygger upp energiförråd samtidigt som den dämpar hyperaktivitet. Stenen verkar motivationshöjande och stimulerar intellektet.

Apatit drar ut negativitet och uppmuntrar kommunikation. Den är bra att ta till vid utmattning, både känslomässig och fysisk. Rensar bort besvärliga känslor som irritation, frustration och ilska. Stenen uppmuntrar till extroversion och är speciellt bra vid gruppkommunikation och offentliga anföranden.

Kreatitvitet, kommunikation och medvetenhet är de ord som ofta förknippas med apatit. En bra amulettsten för kreativa personer.

Apofyllit

Apofyllit är en andlig kristall som stimulerar intuition och kommunikation med universum. Det är en mycket bra kristall vid reikihealing på grund av dess förmåga att lätt leda och överföra energi. Det är fördelaktigt att använda stenen vid meditationer och astralresor.

Apofyllit har också en lugnande effekt både för den som bär stenen och för de som befinner sig i närheten. Den minskar stress och löser upp negativa tankemönster och mentala blockeringar. Den dämpar oro och rädsla av alla slag.

Aura titan

Trots att aura titan har skapats artificiellt, så har den en intensiv energi. Den befriar oss från begränsningar och skapar utrymme för något nytt. Den helar, renar och lugnar auran, för att sedan aktivera kroppens alla chakran – speciellt halschakrat som uppmuntrar till kommunikation.

Aura titan tillåter oss att släppa om negativitet och agerar beskyddande på livets väg. Den fungerar också antidepressivt och hjälper oss att växa som människor.

Aventurin, blå

Blå aventurin är en sten för att lugna tankar och fokusera på kreativitet och inre visdom. Den hjälper oss att lyssna på kroppen, våra behov och vårt hjärta.

Aventurin avvärjer negativa situationer, stabiliserar människors sinnestillstånd och gynnar medkänsla och uthållighet. Den förstärker också ledaregenskaper och beslutsamhet. Lugnar ilska och irritation.

Blå aventurin är mentalt helande och all aventurin hjälper till att absorbera elektromagnetisk smog.

Aventurin, grön

Aventurinen hör hjärtchakrat till, där den verkar för kärlek, empati och förlåtande. Den stärker ledaregenskaper, beslutsamhet och uthållighet. Stabiliserar våra sinnestillstånd och förstärker kreativitet.

Grön aventurin är en healingsten som för upp gammal smärta till ytan, så att vi ges möjlighet att bearbeta och släppa den.

Stenen hjälper oss att slappna av. Den tröstar, skyddar och läker hjärtat. Den stillar illamående och löser negativa känslor och tankar.

Aventurin, rosa

Rosa aventurin har i stort sett samma egenskaper som grön aventurin, men är lugnare och mer omhändertagande i sin energi – lite mer feminin energi i det hela. Den förknippas med hjärtchakrat och hjälper bra i läkning av känslomässiga sår. Den balanserar kropp och sinne och verkar positivt i manifestering av ny kärlek. Precis som grön aventurin är rosa aventurin mycket bra på att dra till sig överflöd och bra saker. Den skyddar, lugnar och läker.

Azurit

Azurit gör det lättare att meditera eller kanalisera. Den ger klarare förståelse, nya perspektiv och underlättar insikten om hur sinne och känslor påverkar kroppen.

Stenen frigör långvariga kommunikationsblockeringar och stärker minnet. Den hjälper oss att se verkligheten och att släppa inprogrammerade föreställningar.

Azurit rensar bort stress, sorg, oro och nedstämdhet. Stimulerar halschakrat och bekymmer som förknippas med det.

Bergkristall (klar kvarts)

Bergkristall får ofta titeln som vår planets kraftfullaste healingsten. Den absorberar, lagrar, frigör och reglerar energi. Den löser upp energiblockeringar och är en utmärkt allmänhelare.

Stenen ger mod, klarhet och insikt. Den lindrar depression, kronisk trötthet och andra tillstånd som utmärks av energilöshet. Stimulerar immunförsvaret och stärker mental och fysisk uthållighet.

Bergkristallens främsta egenskap är dess förstärkande effekt. Använd den tillsammans med andra kristaller för att förstärka deras energier. Använd den vid meditation, manifestation eller andra tillfällen då förstärkning behövs.

Bandagat, blå

Blå bandagat kallas också för blå spetsagat, och är en härligt lugnande och frigörande sten. Den neutraliserar ilska och är bra att ha i närheten vid feber och inflammation. Hjälper till att rena och balansera halschakrat.

Blå bandagat motverkar blockeringar och undertryckta känslor som bottnar i en rädsla att bli bedömd och bortvald. Stenen är speciellt bra för män som vill frigöra och acceptera sin egen känslighet och sina känslor.

Stenen underlättar kommunikation och gör det enklare att sätta ord på tankar och känslor. Neutraliserar ilska och motverkar mental stress. Mycket bra att ta till vid halsbekymmer.

Botswana-agat

Botswana agaten är en lugn och harmonisk sten. Den jordar samtidigt som den öppnar upp för andlig medvetenhet och kommunikation. Den uppmuntrar till handling och tillför en stark framåtrörelse, som skjuts och stöd på vägen till vad man nu åtar sig. Den löse blockeringar genom att ge klarhet i hur och vad det är som blockerar.

Botswana agaten hjälper oss att acceptera saker så att vi kan hantera dem från ett perspektiv där vi står i vår fulla kraft. På så vis ges vi chansen att lämna situationer som är ohållbara, gå vidare från smärta eller kämpa för sådant som vi vill och ska behålla i våra liv. Klarhet, med andra ord. Klarhet, lugn och medvetenhet är de ord som kortfattat beskriver botswana agat.

Blomsteragat

Blomsteragat är en kristall som hjälper oss att blomstra, att växa och utvecklas. Den reducerat tvivel och rädslor, ökar självkänsla och självförtroende. Hjälper oss att nå våra drömmars mål.

Breccierad jaspis

Alla former av jaspis skänker lugn och helhet och ger stöd och näring vid stress. De jordar kroppen och absorberar negativ energi.

Breccierad jaspis är till utmärkt hjälp när man vill ha emotionell stabilitet. Den påminner oss om att när vi är i nuet kan vi se vår del i sammanhanget och se hur allting hänger ihop.

Den ger mod att ta itu med problem bestämt och den uppmuntrar oss att vara ärliga mot oss själva. Ger bra stöd vid nödvändiga konflikter.

Bronsit

Bronsit är en jordande och beskyddande sten som tillför överflöd och ger bäraren ett gott självförtroende. Den hjälper oss att ta ansvar för det som är vårt ansvar och ger oss viljan och modet att fullfölja det vi behöver fullfölja. Stenen tar fram krigaren i oss och är mycket bra att ta till hjälp när vi behöver mod att stå upp för vår övertygelse.

Bronsiten avvisar negativa energier och kan programmeras till att skicka tillbaka negativitet till där den kom ifrån, så den är riktigt bra att ha om man befinner sig i situationer där man är omgiven av negativitet och illvilliga människor. Stenen hjälper oss att hitta vägar ur hopplösa situationer där vi känner oss hjälplösa.

Balanserar alla chakran och skapar harmoni, bland annat genom att avlägsna dålig självkänsla och självförebråelser. Mycket bra att använda som skyddsamulett.

Se också https://blogg.kreativakristaller.se/tema-bronsit/

Bumblebee jasper

Den oerhört vackra bumblee jaspis är egentligen ingen jaspissort, utan en blandning av olika vulkaniska mineralsorter. En del menar att det är mer av en agat. Stenens orangea och gula nyanser avslöjar att den hjälper oss med saker som hör till navel- och solarplexuschakrat. Blockeringar i dessa chakran lossas enkelt med hjälp av en bumblebee jaspis och det blir lättare att manifestera sådant som hör vill vårt syfte härpå jorden.

Stenen ökar kreativitet och inspiration och hjälper oss att i vår skapandekraft. Det är en bra sten att ta till när man genomgår förändring, då den hjälper att både avsluta det gamla och påbörja det nya. Den ger mod och motiverar, ger uthållighet och ökar energinivåerna.

En mycket bra sten att ta till vid låg självkänsla och självförtroende.

Celsestin

Celestin är en högvibrerande kristall som hjälper till vid interaktion med andra dimensioner (meditation, astralresor, kanalisering, andekontakt etc). Verkar lugnande och avslappnande med sin fridfulla energi. Ger stöd vid konflikthantering och missförstånd. Celestin stimulerar oss att tänka stort, att fantisera och öppna upp för världar bortom vår fysiska tredimensionella verklighet.

Citrin

Citrin är en starkt renande sten. Det är en av de kristaller som aldrig eller sällan behöver renas, eftersom den bär solens kraft med sig. Citrin renar och balanserar navel- och solarplexuschakrat.

Citrin stärker självkänsla och självförtroende och den avlägsnar självdestruktiva tendenser. Den förbättrar motivation, stärker kreativitet och uppmuntrar bäraren att uttrycka sitt jag.

Det är en utmärkt sten för att övervinna fobier och andra rädslor. Använd citrin för att utveckla en optimistisk attityd.

Dalmatinerjaspis

Dalmatinerjaspis har lugnande och läkande egenskaper. Stenen hjälper oss att balansera det som uppfattas som negativt med det som tolkas som positivt. Den ger kraft och mod att inte fly undan svårigheter, utan istället möta och hantera dem. Stöttar vid personlig utveckling, hjälper en att se klart på alla delarna i den egna personligheten, både de önskade och oönskade, bra vid självrannsakan.

Dalmatinerjaspis är stärkande och stöttande. Skapar struktur och hjälper till i planeringen och utförandet av nya projekt.

Eldagat

Eldagat har en lugn och trygg energi. Den ger starkt beskydd och hindrar negativa energier att komma för nära, lite som en sköld. Eldagat jordar och kan med fördel användas för att ändra och ta bort destruktiva vanor, som beroenden. Den ger kraft och uppmuntrar till handling, precis som elementet eld.

Falköga/Blå tigeröga

Falköga kallas också för blå tigeröga. Det är en sten som stärker vår auktoritet och verkar jordande och beskyddande. Den är särskilt bra på att lösa upp restriktiva och negativa tankemönster och beteenden. Den hjälper oss att lyfta blicken och förändra vårt perspektiv, så att vi kan se en mer helhetlig bild. Stenen lindrar pessimism och önskan att skylla andra för problem man själv har skapat. Den hjälper oss att ta ansvar för det som är vårt och förbättrar kommunikation. Den stöttar halschakrat och pannchakrat.

Falköga lindrar stress, drar fram inlåsta känslor till ytan och hjälper oss att häva känslomässiga blockeringar. Bra att ta till vid mardrömmar.
Förknippas ibland med Merlin, Kung Arthurs magiker.

Golden healer

Golden healer är kvarts som har färgats gul/orange av järn. Den är lugnande och läkande. Hjälper oss att se och identifiera och släppa destruktiva beteenden, självkritiska och smärtsamma tankemönster. Mycket bra på att lugna ångest och hjälpa oss att hitta roten till den. Renar energikroppen och lossar blockeringar.

Granat

Granat är en energigivande sten som renar kroppens alla chakran. Förr sas det att granat har en förmåga att varna för annalkande fara, så den bars som en skyddande talisman.

Granat reducerar skuldkänslor, dämpar känslomässig kaos, jordar och ger styrka. Stenen är bra vid kriser och traumatiska händelser där situationen har skapat en fragmenterad tillvaro. Den ger mod och stärker överlevnadsinstinkten.

Förstärker andra kristallers effekt och rensar bort negativ energi från våra chakran.

Heliotrop

Heliotropen är en utmärkt amulett, särskilt för barn, och fungerar som skydd mot alla typer av översittare, både känslomässiga och fysiska.

Det är en starkt helande sten som ger mod och tar bort ängslan.

Heliotrop för in kärlek i alla situationer och även om den traditionellt inte räknas med de stenar som förknippas med hjärtchakrat, gör den djupt gröna färgen att stenen gärna harmoniserar med hjärtchakrat.

Används ofta för att öka styrka och energi. Den tar bort blockeringar och skapar ett konstant flöde av kundalinienergi genom kroppen.

Bra att använda vid trötthet, irritation och förvirring.

Hematit

Hematit är särskilt effektiv på att grunda och skydda. Den harmoniserar sinne, kropp och själ. Den löser upp negativitet och återger kroppen dess frid och harmoni. Den är psykologiskt stark och stärker självkänsla, överlevnadsinstinkt, viljestyrka och pålitlighet.

Det är en sten som avlägsnar självbegränsningar och stödjer tillväxt. Det är en bra sten när man vill övervinna tvångsföreställningar och missbruk.

Hematit är avstressande och stärker problemlösning. Teknisk kunskap, matematiskt och logiskt tänkande är egenskaper som stenen kan locka fram. Skyddar mot elektromagnetisk strålning.

Honungskalcit

Honungskalciten bringar upplyftande energi i massor. Den hjälper oss att återhämta oss efter känslomässiga stormar, den balanserar, motiverar och ger mod. Den hjälper oss att släppa gamla tyngder och motiverar oss att se framåt och planera för nya åtaganden och manifestationer.

Honungskalcit är ett utmärkt hjälpmedel vid manifestation. Den hjälper sätta fokus och ökar självkänsla och självförtroende. Verkar lugnande och är ett utmärkt stöd vid meditation och andlig utveckling.

Howlit

Howlit är en bra meditationssten, eftersom den främjar sinnesro och tar bort distraherande tankar. Med sina starka lugnande egenskaper, hjälper den oss att bli av med stress och ångest.

Denna sten ger oss styrka att släppa ohälsosamma beteenden och gamla känslomässiga sår. Det kan hjälpa till att bearbeta känslor så att de kan ge lycka och glädje i alla aspekter av livet.

Howlit är en underbar sten som effektivt kan lugna en upprörd sinnesstämning. Den kan mildra ilska, eliminera själviskhet och tanklöshet. Det påminner oss om att sluta vara alltför kritiska om oss själva.

Jade nefrit

Jade är en stabiliserande sten som motar bort negativa tankar och beteenden samtidigt som den främjar självtillräcklighet och integrerar sinnet med kroppen. Stenen är en utmärkt problemlösare då den hjälper till med idéer och får saker att verka mindre komplicerade.

Jade läker hjärta och hjärtchakra, samt känslomässiga sår. Den stimulerar drömmar och frigör känslor som irritation och ilska. Lugnar nervsystemet. En bra sten på vår andliga livsresa.

Stenen drar till sig pengar och välstånd. Hjälper vid fertilitetsbekymmer och stöttar vid barnafödande. Jade är starkt kopplat med Moder Jord och skapar ett speciellt beskydd för barn.

Jaspis, gul

Gul jaspis kanaliserar positiv energi och skyddar under andligt arbete. Den lösgör mentala blockeringar och framhäver inre feminina egenskaper. Hjälper att hitta inre bekräftelse och motverkar svartsjuka. Dämpar stress, ångest och oro.

Som andra jaspisvarianter, är den gula jaspisen jordande och absorberar negativ energi. Är nyttig för matsmältning och tarmfunktion.

Kalcedon, Blå

Blå kalcedon är en sten som dämpar de tankar som får oss att tvivla på oss själva. Den absorberar negativ energi och stöter bort negativa tankar, känslor och drömmar.

Stenen är bra att använda vid telepati och den kan underlätta vid demens och senilitet. Den hjälper till med modersinstikter och ökar mjölkproduktionen hos nyblivna mödrar.

Blå kalcedon främjar kreativitet och öppnar upp sinnet för nytänkande och acceptans. Den är mycket bra att ta till när man vill förbättra sin kommunikation – både den inre och den yttre. Blå kalcedon stimulerar minnet och förmågan att lära sig – framför allt nya språk och annat som har med kommunikation att göra.

Förbättrar immunförsvaret och ökar energiflödet i hela kroppen.

Kalcit, blå

Blå kalcit är en lugnande sten som balanserar halschakrat. Den ger oss energi att kommunicera, både inom oss själva och med de vi har runtomkring oss. Blå kalcit ger ett fint verktyg för återhämtning från traumatiska upplevelser och minnen. Den hjälper oss att göra vår röst hörd (återigen, både den inre rösten och den vi använder för att kommunicera med andra), att sätta gränser och att tala vår sanning.

Ger avslappning och inre lugn. Kan hjälpa till att förbättra sömn. Verkar ångestdämpande, rensar bort gamla energier och ger klarhet inför kommande föränderliga situationer.

Kalcit, gul

Gul kalcit är en sten för solarplexus chakrat. Den stärker självsäkerheten och lugnar stressade tankar och känslor. Tillför optimism och positivitet. Bidrar med stöd vid förändringar och hjälper oss att välja det som är bra för oss. Ger framtisdshopp och boostar den fysiska energin, ger oss kraft att orka.

Kambabajaspis

Kambabajaspis med sina vackra mönster och mystiska ringar är en lugn och fridfull sten. Den tröstar, lugnar och är allmänt ett stadigt och bra sällskap vid meditation. Stenen är bra på att dämpa överaktiva tankar och skapa balans i kropp och sinne. Den hjälper gärna till att släppa negativa tankemönster och känslor som envist hänger sig kvar.

Kambabajaspis balanserar hjärtchakrat. Den inhämtar urgammal visdom och uppmuntrar oss att älska oss själva och andra fullt ut. Den påskyndar läkning av hjärtesorg och övergivenhet.

Stenen är bra att ta till vid stressfyllda situationer, då den är jordande. Hjälper när man önskar ökad kreativitet och fertilitet. Är mycket bra på att beskydda och läka.

Karneol

Karneol är en stabiliserade sten med hög energi. Den förknippas med navelchakrat och har en förmåga att rena andra stenar. Den ger oss mod och främjar positiva livsval och hjälper särskilt till att ta oss ur situationer som är direkt skadliga för oss.

Stenen skyddar mot avundsjuka, rädsla och hat och hjälper oss att släppa sorg och ledsamheter. Den hjälper också oss att se sambandet mellan känslotillstånd och vårt inre jag.

Den mildrar vrede och förbjuder emotionell negativitet genom att ersätta den med kärlek till livet. Karneol avlägsnar rädsla för döden. Den ger oss också mod att stå upp för oss själva och att sätta gränser.

Krysopras

Krysopras är en hoppfull och kreativ sten som tar fram våra talanger. Stenen skapar djupt meditativa tillstånd och hjälper oss att hålla egoistiska tankar och beteenden på avstånd. Den dämpar impulsiva och tvångsmässiga handlingar och riktar fokus mot positivitet.

Krysopras uppmuntrar medkänsla och förståelse och håller oss öppna inför nya situationer. Stimulerar acceptans av andra och oss själva. Stenen förhindrar mardrömmar (speciellt hos barn) och tar bort tunga tankar och känslor.

Passar bra till avslappning och förbättrad sömn, samtidigt som den skapar tillit och trygghet. Bra mot medberoende och stödjer självständighet. Balanserar hormoner och matsmältning.

Kvarts (färgad, sponge kvarts)

Kvarts är en kraftfull förstärkare av energi. Använd kvarts tillsammans med andra kristaller för att förstärka deras energi. Kvarts är också en bra helare, speciellt i sin klara form (bergkristall).

Den färgade blåa kvartsen (kommersiellt kallat för sponge kvarts) är lugnande och uppmuntrar till kommunikation. Den förstärker också inspirationen och gör det lättare att känna hopp.

Kyanit, svart

Svart kyanit hjälper oss att kapa band till människor och situationer som drar ner vår energi. Legenden säger att Ärkeängel Mikaels svärd var gjord av svart kyanit – den som så effektivt kapar och avlägsnar alla sorters negativa och skadliga energier och han som är den starka beskyddaren.

Kyaniten skyddar oss från energivampyrer och annat som dränerar. Den jordar och balanserar, motverkar ångest och stress, samt verkar läkande på både fysiska och mentala åkommor. Kyaniten kan också hjälpa till vid insomningsproblematik.

Labradorit

Labradorit är en speciell sten. Enligt en gammal inuit-myt är det frusen och stel norrsken som har fallit till jorden, och därifrån har stenen fått sitt vackra skimmer.

Stenen hjälper oss att se att människan är en ljusvarelse, att vi har förmågan att gå bortanför vårt förflutna och våra föreställningar om framtiden, så att vi kan omfamna den oändliga ström av möjligheter som stunden erbjuder.

Labradorit är en beskyddande sten som stöttar både halschakrat och tredje ögat. Den hjälper oss att stå i vår sanning och hålla våra gränser samtidigt som den blockerar negativitet. Stenen ökar vårt medvetande och hjälper oss att se potential.

Labradorit stärker vår intuition och inspirerar oss att hitta lösningar. Den samordnar de fysiska och eteriska kropparna och gör oss medvetna om vårt andliga syfte. Den förminskar rädsla, osäkerhet och kvarlevor från gamla besvikelser samtidigt som den stärker tilltron till oss själva. Hjälper oss att nå våra mediala förmågor.

Lindrar stress, stöttar känslomässig läkning och är till fördel för våra andningsorgan. Skapar lugn och minskar ångest.

Landskapsjaspis

Jaspis samordnar alla chakran, stärker snabbtänkthet och ser till att du avslutar saker och ting. Den stimulerar fantasin och omvandlar idéer till handling.

Landskapsjaspis sägs vara moder jord som talar till sina barn. Den för upp dolda känslor av skuld, avundsjuka, hat och kärlek till ytan, liksom tankar som normalt trängs undan. Den ger tröst och dämpar rädsla.

Landskapsjaspis hjälper oss att hitta vår plats i livet, där vi finner det lätt att ta ansvar och kan enkelt överblicka både vårt inre och vårt yttre landskap.

Lapis Lazuli

Lapis Lazuli sägs ha existerat sedan tidernas begynnelse. Dess utseende påminner om natthimlen och den förstärker drömmar och övernaturliga förmågor. Den besitter en enorm stillhet och är nyckeln till andlig insikt.

Det är en beskyddande sten som känner igen övernaturliga attacker, blockerar dem och skickar tillbaka energin.

Lapis Lazuli uppenbarar inre sanningar och uppmuntrar självmedvetande. Den lösgör undertryckt vrede och ger personligheten bestående egenskaper som ärlighet, medkänsla och hederlighet.

Den balanserar och hjälper vid depression. Den upplöser martyrskap, grymhet och lidande. Dämpar smärta, särskilt från migränhuvudvärk.

Larvikit

Larvikit är en beskyddande sten som ofta används av shamaner och healers. Den tar bort negativ energi och hämtar in andlig information. Den jordar samtidigt som den höjer vibrationerna. Ger lugn och trygghet, hjälper till med inre transformation och ökar vår anpassningsförmåga. Bra att ta till vid förändringar och svårigheter.

Lavasten

Lavastenen representerar elementen eld och jord. Den är rik på mineraler från djupet av jordens kärna och har som uppgift att ge oss elden och kraften tillbaka. Den hjälper oss att släppa taget om det gamla och ta emot det nya med ett öppet sinne.

Lavastenen uppmanar oss att inte vara rädda. Det är en lugnande sten men med en intensiv energi, och har därför förmågan att boosta med positiv energi. Det är en sten som ger klarsynthet och lycka. Bra att använda för att lindra depressiva eller destruktiva beteenden, då stenen skänker hoppfullhet.

Lemurian kristall

Det sägs att när Lemuria höll på att gå under, så programmerade man dessa kristaller med information om alltet, om vår existens, ursprung och förmågor. Man spred sedan kristallerna runtom på jordklotet för att skapa ett nätverk och kristallerna är på så vis sammankopplade med varann.
De streck och mönster som finns på kristallerna betraktas som koder.

Lemurian kristaller används inom andligt arbete och utveckling. Precis som vanliga bergkristaller är de mycket bra på att heala och ge lugn. De renar och rensar och skapar utrymme för andlig utveckling och uråldrig kunskap.

Lepidolit

Lepidoliten i sin glimrande form är stark och suger effektivt åt sig negativitet. Den rensar i elektromagnetiska fält och kan placeras vid elektrisk utrustning för att absorbera utsläpp.

Det här är en sten som med fördel används vid shamanska resor, för klar koppling till akashabiblioteket och för att öppna upp tredje ögat.

Minskar stress, depression, beroendeproblematik, sömnlöshet och humörsvängningar. Lepidolit stärker förmågan till gränssättning, samtidigt som den stödjer intellektuella och analytiska egenskaper. Medför djupt emotionellt läkande.

Stenen sägs också lindra allergier, utmattning och ischias. Personer med ledproblem, epilepsi och hudproblem kan uppleva lättnad av att bära lepidolit.

Mahognyobsidian

Obsidian är smält lava som har svalnat så snabbt att den har kristalliserats. Det är en mycket kraftfull sten som gärna plockar fram våra förträngda känslor och tankar och visar oss våra destruktiva beteenden. Genom att vi blir medvetna om våra sår och ohälsosamma vanor, kan vi också läka dem.

Mahognyobsidian är lite mildare än den svarta varianten. Den jordar, skyddar och ger styrka. Den tar bort energiblockeringar och stimulerar tillväxt på alla plan.

När mahognyobsidian bärs på kroppen lindrar den smärta och stärker cirkulationen.

Malakit

Malakit är en kraftfull sten som förstärker både positiva och negativa energier. Den absorberar negativitet och är en viktig beskyddare mot både fysiska föroreningar och energiska sådana.

Stenen renar och aktiverar chakran, den ger balans och harmoni och öppnar hjärtat för villkorslös kärlek. Malakit är en sten för omvandling. Den visar skoningslöst vad som blockerar vår andliga tillväxt och drar ut djupa känslor och psykosomatiska mönster. Den hjälper oss att avstå utslitna mönster och lär oss att ta ansvar för våra tankar, handlingar och känslor. Den löser upp hämningar och uppmuntrar känslouttryck.

Malakit fungerar helande och är särskilt bra vid menssmärtor och andra muskelkramper.

Map stone

Map stone är en sorts jaspis som är känd för att minska nervositet och stress. Den hjälper bäraren att återställa skadade vävnader i kroppen (bålen framför allt). Stenen lindrar smärta, irritation och inflammation. Den kan hjälpa till att reglera lågt blodtryck och dämpa yrselkänslor. Den stärker särskilt magen och tarmarna och är tänkt att balansera mineralinnehållet i den fysiska strukturen.

Map stone utlöser rätt beteenden inom oss, som kan hjälpa oss att hoppfullt se fram emot livet. Stenen är tänkt att vara skyddande och jordande. Den stabiliserar rotchakrat och energierna i bålen.

Mookait

En mookaitsten är stabiliserande och hjälper oss att dra nytta av jordens kraftfulla energi. Den hjälper oss att hitta och maximera vår personliga kraft, samtidigt som dess skyddande energi hjälper till att blockera oönskade influenser.

Mookait väcker upp intuitionen, stödjer beslutsfattande och hjälper oss att vara handlingskraftiga och följa våra drömmar. Den stärker självkänslan och låter oss att blomma ut i vår fulla potential. Balanserar rot-, navel- och solarplexuschakran.

Precis som andra jaspis-sorter, fungerar mookait lugnande och stabiliserande. Den skänker helhet och samordnar alla chakran. Stenen absorberar negativ energi och rensar bort elektromagnetiska utsläpp.

Mossagat

Mossagat är en stabiliserande sten med starka band till naturen. Den hjälper oss att se allt det vackra som omger oss och påminner oss om naturens helande krafter. Den som jobbar i naturen, till exempel med odling, har bra stöd av mossagaten.

Mossagat är en bra kristall vid födslar, då den minskar smärta och bistår barnmorskan i sitt arbete.

Stenen förbättrar självkänsla och stärker positiva personlighetsdrag, samtidigt som den löser upp djupgående stress och rädsla. Mossagat lockar till sig välstånd och bistår oss i att göra verklighet av våra önskningar och drömmar.

Främjar kommunikation, balanserar känslor och uppmuntrar tillit. Bra sten för hjärtchakrat.

Månsten

Månsten, med sitt vackra skimmer, är fylld av feminin energi. Precis som månen är den här stenen reflekterande. Den påminner oss om att så som månen tilltar och avtar, gör också livets cykler. Allting är i konstant förändring. Stenen är mycket bra på att hjälpa oss att hitta kraften när vi måste starta om på nytt.

Månsten hjälper oss att komma i kontakt med vår intuitiva förmåga. Den balanserar upp kvinnliga och manliga energier och skänker känslomässig healing.

Stenen hjälper till att stabilisera ekonomi och dämpar impulsivitet. Månsten hjälper oss till känslomässig läkning.